Valberedning

Vid SFS-Svenska Äggs årsstämma den 12 mars 2019 i Halmstad utsågs en valberedning att bereda val till årsstämman 2020. Stämman fattade beslut om reviderad instruktion för valberedningens arbete som ska gälla intill årsstämman 2020.

Instruktion till valberedningen

Valberedningen intill årsstämman 2020 består av: 

Charlotte Norrman-Oredsson
 (sammankallande)
Tel 0708-52 52 58 
charlotte@skeagard.se

Erik Emanuelsson
Tel 0708-53 53 05
erik.emanuelsson@live.se  

Lennart Andersson 
Tel 070-522 35 01
info@halelantbruk.se 

Mikael Gilbertsson
Tel 070-671 69 80
mikael@stjernsundsgard.se

Thomas Malmström 
Tel 070-776 24 00
thomas@mjab.eu

 

 

 

 

 

Foto: ©iStockphoto/Vicki Reid
Publicerat 2010-10-24
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 590 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 0890
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 590 76 Vreta Kloster