Producentråd

Producentrådet representerar äggproducenter från hela landet och äggproduktionens olika inhysningssystem. Producentrådet bevakar producenternas särintressen gentemot övriga
produktionsled i kedjan samt  bereder frågor till styrelsen. Rådet har varje år minst fyra fysiska
möten och därutöver telefonmöten.

I samband med årsstämman den 12 mars 2019, bildades ett nytt producentråd enligt nedan.

 

 

Ordförande

Peter Andersson

070-658 93 11

40420@telia.com

 

Vice ordförande

Johanna Åberg

073-819 84 88

johanna.proegg@hotmail.com

                 

Ledamot

Magnus Rinman

070-482 38 15

magnus.rinman@ekhof.se

 

Ledamot

Mikael Lindberg

070-355 19 63

lindberg.musteryd@telia.com

 

 Ledamot

Martin Ohlson

072-550 42 30

martin@segerhult.com

 

Ledamot

Stefan Karlsson

070-674 20 14

agg.karlsson@hotmail.se

 

 Ledamot

Lars Knutsson

010-102 57 31

lars.knutsson@bordsjo.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 590 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 590 76 Vreta Kloster