Svensk djurskyddslagstiftning och EU-direktivet


Svensk äggproduktion lyder under världens mest ambitiösa djurskyddslagstiftning. På ett antal punkter har Sverige strängare regler än vad EU-direktivet föreskriver. Dessa är i korthet;

• Eltrådar för att styra hönsens beteende är förbjudet. 
• Unghönsen ska födas upp i system som förbereder dem för det system de ska hållas i som vuxna. 
• Detaljerade krav på hur ströbaden och redena i inredda burar ska vara utformade och skötta. 
• Näbbtrimning är förbjudet. 
• Krav på fönster för dagsljus. 
• Mekaniskt buller får inte överstiga 65 dBA. 
• Krav på täta mellanväggar i de inredda burarna. 
• Högst 16 höns per inredd bur. 
• Högst 9 höns/m2 vistelseyta och högst fyra våningar i system för frigående höns.

4 skäl att välja
svenska ägg...
 1. Svenska ägg är
  salmonellafria
 2. Svenska hönor lever under goda förhållanden
 3. Svenska hönor får inga
  tillsatser i fodret
 4. Svenska ägg bidrar till ett
  öppet landskap


  Foto: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson