För dig som är specialintresserad av äggproduktion

Svensk äggproduktion ska uppfylla samhällets krav på god djurvälfärd, hög livsmedelssäkerhet och låg miljö- och klimatpåverkan. Lönsamhet och konkurrenskraft förutsätter fördjupad kunskap om hönshållning och äggproduktion.

På dessa sidor hittar du kortfattad och relevant kunskap om hönshållning och äggproduktion.

De inledande texterna är i huvudsak hämtad ur skriften ”Modern svensk Äggproduktion”, Jordbruksverket Jordbruksinformation 5-2009. Upphovsrätten till dokumenten och fördjupat material tillhör respektive utgivare. 

Faktasammanställningen är finansierad av medel från Jordbruksverket och
landsbygdsprogrammet.

EU - kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling


 
 
Foto, toppbild: ©Mocktail/Sara Hertzman