Omsorgsprogram

Svensk äggproduktion ska tillgodose den svenska konsumentens efterfrågan på ägg, producerade med god djuromsorg och hög foder- och livsmedelssäkerhet. Svenska Ägg driver sedan 1997 ett frivilligt och förebyggande djuromsorgsprogram för hönsbesättningar. Omsorgsprogrammet syftar till att kvalitetssäkra äggproduktionen, med utgångspunkt från lagstiftning som berör djurskydd, smittskydd, fodersäkerhet och livsmedelssäkerhet. 

Synpunkter på omsorgsprogrammet är lämnade av representanter för näringen, myndigheter, djurskyddet och forskare. Den första versionen av Svenska Äggs omsorgsprogram godkändes av Jordbruksverket år 1997. Besiktningarna utförs av kvalificerade och erfarna specialister på äggproduktion. Resultaten från programmet rapporteras regelbundet till Jodbruksverket.

Omsorgsprogrammet omfattar samtliga produktionssystem som är godkända enligt svensk djurskyddslagsstiftning. För unghönsuppfödningen och äggproduktion i flervåningssystem är högsta tillåtna djurbeläggning avhängigt totalpoängen som uppnås i omsorgsprogrammet.

 

 

 

  


Foto, toppbild: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson