Hälsokontroll spolmask

Angrepp av spolmask kan ge symptom som nedsatt aptit, avmagring, blodbrist, diarré samt ökad risk för bakterieinfektioner. Ett högt spolmasktryck kan troligtvis öka risken för överföring av spolmask till ägg.

För att förebygga ökande problem med spolmasksmitta i hönsbesättningar driver Svenska Ägg en frivillig och förebyggande Hälsokontroll med avseende på spolmask i avels-, ung- och värphönsbesättningar med fler än 350 djur.

Hälsokontrollen innehåller riktlinjer för provtagning, avmaskning och sanering samt uppföljning av insatta åtgärder.
 

Målsättningen med Hälsokontroll spolmask är att:

  • Motverka smittspridning till icke- smittade avdelningar/djurutrymmen
  • Begränsa spolmasktrycket i enskilda smittade besättningar
  • Minimera läkemedelsanvändningen genom att enbart spolmasksmittade flockar avmaskas
  • Öka kunskapen om smittspridningsvägar och effektiva saneringsmetoder.
     

Program Hälsokontroll spolmask 
Anslutningsansökan Hälsokontroll spolmask (.pdf)

Saneringsrapport (.pdf)

Remiss träckprovtagning spolmask

Provtagningsinstruktion träck spolmask

 

Program

>> Djuromsorgsprogram
>> Omsorgsprogram
>> Frivillig salmonellakontroll

 

 

Foto, toppbild: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson