litteraturtips!

Hönsgödsel

Din stallgödsel är värdefull. Sprid den vid rätt tidpunkt och med god teknik.
Folder utgiven av projektet Greppa näringen, www.greppa.nu .

Litorell, Ove (2005) Jordbruksinformation 13 – 2005, Fjäderfägödsel – en värdefull
resurs
, från Jordbruksverket.

Bestämmelser om gödsel 

  • Bestämmelser om lagringsutrymmen finns i Jordbruksverkets förordning
    SFS 1998:915 och föreskrift, SJVFS 2006:66.
  • Bestämmelser om spridning av hönsgödsel finns i Jordbruksverkets
    förordning SFS 1998:915 och föreskrift, SJVFS 2006:66.
  • Bestämmelser om stallgödselavtal finns i Jordbruksverkets förordning
    SFS 1998:915 och föreskrift SJVFS, 2006:66.


<< Tillbaka till Hönsgödsel


Källa: Modern svensk äggproduktion, ISSN 1102-8025, J009:5
Finansierat med EU-medel för Landsbygdsutveckling 






Foto: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson