3. Hantering

Nr. Kontrollpunkt Krav på kvalitetssäkring enl. lagstiftn. Lagstöd Avvikelse
3.1 Tvätt av ägg

Ägg av klass A får varken före eller efter klassificering tvättas eller på annat sätt rengöras.
 

Endast äggpackerier med särskilt tillstånd får tvätta ägg. De tvättade ägg som klassificeras som klass A får endast saluföras inom landet eller i medlemsstater som har utfärdat tillstånd för tvättning av ägg (endast Nederländerna).

589/2008 Art 2.2, Art 3.1 

 

Nationella riktlinjer för industriell tvättning av ägg

A
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 590 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 0890
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 590 76 Vreta Kloster