Under våren inbjuder Svenska Äggs producentråd till två fortbildningsdagar, då man bland annat kommer att diskutera ventilation, belysning och andra aktuella frågor. Mer information finns i bifogade pdf-filer.

- Den 19 mars på Idingstad Säteri utanför Linköping. Anmälan snarast!

- Den 16 april på Erikstorps kursgård utanför Landskrona. Anmälan senast 1 april.

 

Fortbildningsdag Linköping 19 mars

Fortbildningsdag Landskrona 16 april