Finns naturligt bland vilda fåglar
Fågelinfluensa är en fågelsjukdom som orsakas av influensavirus. Sjukdomen är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel.

Det här är en sjukdom som drabbar fjäderfä Den här typen av fågelinfluensa anses inte farlig för människor, och det finns inte heller något fall där andra djur än fåglar har smittats. Detta är viktigt at komma ihåg för att undvika panik bland konsumenterna.

 

Ingen förhöjd säkerhetsnivå

Trots att man hittat fågelinfluensa kommer man inte införa några ytterligare restriktioner. Man får även fortsatt ha fjäderfä utomhus. Jordbruksverket bedömer inte att risken för våra värphöns har ökat i och med detta fynd. Vi vet att virus cirkulerar bland vilda fåglar, framför allt sjöfåglar, och att det troligen har gjort det ett tag. Man höjde nivån i höstas innan man visste hur utbrottet på kontinenten skulle utvecklas. Risken idag anses inte högre än när man sänkte säkerhetsnivån för några veckor sedan igen. Vilda fåglar skall och har inte kontakt med våra höns och det gäller framför allt sjöfågel.

 

Viktigt med bra smittskydd

Jag vill just därför påminna om hur viktigt det är ni upprätthåller ert goda smittskydd. Titta över era rutiner och se till att ni inte drar in viruset till era höns. Byt kläder och skor. Tvätta händerna. Gör som ni brukar men skruva upp det ett snäpp.

Jag följer utvecklingen noggrant och om nya uppgifter framkommer så kommer jag meddela er så fort det är möjligt. Ni är alltid välkomna att höra av er om ni har frågor eller funderingar.

 

Magnus Göransson

magnus.goransson@svenskaagg.se

073-823 08 97

 

För mer information

jordbruksverket.se

sva.se