Som vi tidigare informerat om är koccidiosvaccinet Paracox-8, som vi använder för att vaccinera våra djur mot koccidios, slut hos tillverkaren och kommer inte vara tillgängligt förrän i september. Nu har det också uppstått brist på Paracox-5, som är det alternativ vi rekommenderat att man skall använda fram till att Paracox-8 finns tillgängligt igen. SVA har nu lyckats få tillgång till ett annat vaccin, Livacox Q. Det är ett vaccin som innehåller samma stammar som Paracox-5+ ytterligare en stam. Detta är alltså ett bra alternativ men ersätter inte Paracox-8. SVA kommer att höra av sig till er som har beställningar liggandes under de närmaste dagarna för att höra efter hur många doser vaccin ni behöver nu akut. Hör ni inget från dem under denna vecka tag kontakt med SVA så ni får vad ni behöver.

Dessvärre kommer det att vara brist på det nya vaccinet under sommaren, men SVA försöker göra sitt  bästa för att fördela ut vaccin till de som har akuta behov. De kan alltså inte lova att alla får vaccin i tid i den omfattning som de beställt.

Livacox Q skyddar inte mot alla koccidiestammar och det är därför viktigt att hålla extra noggrann koll på sina djur. Vid minsta misstanke om att djuren är sjuka skall diagnos ställas snabbt. Det kan ju också vara något annat än koccidios. Kontakta Svenska Äggs veterinär alternativt SVA. Om era djur skulle drabbas av ett koccidiosutbrott finns nu ett läkemedel som kan användas för behandling av både unghöns och värphöns eftersom det har 0 dagars karens på både slakt och ägg. Man kan alltså ge det till värpande höns utan att behöva slänga äggen. Observera att ekologiska höns får en karens på 2 dagar för såväl kött som ägg. Läkemedlet ges i dricksvattnet i 5-7 dagar och har bra effekt mot koccidios under förutsättning att det ges tidigt i sjukdomsförloppet. Eftersom det är ett licenspreparat kan inte vilken veterinär som helst skriva ut det. Kontakta därför Svenska Äggs veterinär, Magnus Göransson, som har en godkänd licens.

 

Har du frågor?

Kontakta Magnus Göransson magnus.goransson@svenskaagg.se, tel 073-823 0897