Det är i dagsläget oklart när leveranserna av Paracox-8 kan komma igång igen. När jag pratade med representanterna för MSD Animal Health tidigare i höst så trodde de att vi skulle få vaccinet till Sverige i januari. Sedan en tid tillbaka finns Paracox-5 att beställa från SVA. Nu finns också ett helt nytt vaccin tillgängligt. Det heter HuveGuard Plus och skyddar mot E. brunetti och E. necatrix som inte ingår i Paracox-5 och framför allt drabbar äldre kycklingar och unghöns. För ett optimalt skydd mot koccidios rekommenderas att blivande värphöns och avelshöns skall vaccineras både med Paracox-5 och HuveGuard Plus. De får då ett skydd som motsvarar att de vaccinerats med Paracox-8.

 

Mer information finns på SVA:s webbplats http://www.sva.se/djurhalsa/fjaderfa/bristande-tillgang-pa-vaccin-mot-koccidos

Om ni har några frågor får ni gärna höra av er.

 

Magnus Jeremiasson

073-823 08 97