Anders Walls stipendium för landsbygdsutveckling på 100.000 kronor har tilldelats Viktor Boman. Viktor driver sedan starten 2011 företaget Klöverbergsgården AB i Klöverträsk utanför Luleå, idag Norrbottens största äggproducent med elva anställda, 61.000 höns, en omsättning på 22 Mkr och 20 procents marknadsandel. Stipendiet överlämnades av prins Carl Philip vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst.

 

Här kan du läsa mer: http://www.mynewsdesk.com/se/anders-walls-stiftelse/pressreleases/anders-wall-stipendium-till-framgaangsrik-aegg-och-operaproducent-i-norrbotten-1303937