Skyddsnivån för fågelinfluensan har sänkts – ägg från utehöns finns snart i butikshyllorna igen!

Torsdag 30 mars, sänkte Jordbruksverket skyddsnivån för fågelinfluensa från 2 till 1 vilket innebär att hönsen får gå utomhus igen. Det betyder att det snart kommer finnas ägg från utehöns i butikerna.

Sedan slutet av november har samtliga fjäderfän hållits inomhus för att skydda dem mot fågelinfluensan. Men nu bedömer alltså Jordbruksverket att risken för smitta är lägre än tidigare. Anledningen är främst att smittrycket minskat och att fågelinfluensaviruset har svårare att överleva i det varmare vårvädret.

– Det är ett glädjande besked för alla äggproducenter som har utehöns. Även om det aldrig har funnits någon risk för människor att smittas genom att äta ägg eller kyckling så har risken för att hönsen ska smittas varit förhöjd, säger Astrid Lovén Persson, verksamhetsledare på Svenska Ägg.

När fågelinfluensa konstaterades i Danmark den 21 november förra året höjde Jordbruksverket smittskyddsnivån till nivå 2 vilket bland annat innebar att fjäderfä ska hållas inomhus för att skydda dem från smitta. Detta har inneburit att alla svenska äggproducenter har hållit sina höns inomhus sedan dess. Det har även gällt för övriga länder i Europa där viruset har konstaterats även om datumen har varierat.

Att risken nu sänkts från nivå 2 till nivå 1 innebär fortfarande att det är viktigt att förhindra hönsbesättningar att komma i kontakt med vilda fåglar och ha goda skötselrutiner.

Ingen risk för smitta till människor
Fågelinfluensa av typen H5N8 har aldrig smittat någon människa trots att den funnits flera år bland vildfåglar och tambesättningar i andra länder. Enligt Livsmedelsverket finns det inte heller någon risk för att smittas genom att äta ägg eller kyckling eftersom fågelinfluensa inte sprids via livsmedel.