Svenska Ägg har fått beviljat projektstöd för att bilda en innovationsgrupp för att försöka lösa problematiken med strö i unghönsburar.  Gruppen har bestått av unghönsuppfödare och inredningsföretag samt representanter från SLU och Svenska Ägg. Under vinter 2016-2017 har gruppen träffats och diskuterat frågan, vilket har resulterat i en ansökan om projektstöd för att kunna gå vidare med frågan.

Innovationsgruppen har finansierats av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdutveckling