Minskad ammoniakavgång i värphönsstallar

  

 

 

 

 
Foto: Åsa Odelros
 
Projektet avser att ta fram nya innovativa metoder för hur man kan arbeta med ammoniakavgång i värphönsstallar med frigående höns.
De långsiktiga målen med projektet är att uppnå en positiv påverkan på miljön, på företagens ekonomi, djurhälsan, arbetsmiljön och energianvändning. Projektet består i att sammanställa kunskap om befintlig teknik på området, genomföra litteraturstudier för att undersöka vilka metoder som används, undersöka andra branscher rörande vilka tekniker och lösningar som finns tillgängliga samt genomföra fältförsök för att testa olika skötselrutiner och strömaterial. Dessutom ska en internationell resa genomföras för erfarenhetsutbyte liksom sammanställning av en projektrapport och anordnande av en konferens för spridning av resultat.
Projektet pågår under 2 år med start juni 2017.
Projektinformation
Projektägare: Energikontoret i Östra Götaland
Samverkanspart och medfinanisering: Svenska Ägg
Samarbetspartners: Vreta Kluster samt HIR Skåne
Finanisering: Europeiska Jordbruksfonden för landsbyggdsutveckling
 
Utformning av ströbad i unghönsburar
Foto: Alexandra Jeremiasson
Projektet avser att ta fram en innovation för ströbad i befintliga unghönsburar så att berörda unghönsuppfödare inte behöver investera i helt nya uppfödningsburar, till stora kostnader, utan kan fortsätta använda sina befintliga burar, som saknar en ströbadslösning.
Projektet består i att först utforma en prototyp för ströbadsyta och automatisk strötilldelningen för de två typer av unghönsburar som finns i Sverige idag. Prototyperna skall sedan monteras in i två teststall för utvärdering av funktion. Även kycklingarnas betende och kondition kommer att bedömas innan innovationen är aktuell för lansering.
Projektstart januari 2018
Projektinformation
Projektägare: Svenska Ägg
Samarbetspartners: Gimranäs AB, Swedfarm, Victorsson AB, Närkesbergs Hönseri, Institutionen för   Husdjurens Miljö och Hälsa, SLU
Finansiering: Innovationsstöd från Europeiska Jordbruksfonden för landsbyggdsutveckling
 
 

 

Publicerat 2018-02-02
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 590 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 0890
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 590 76 Vreta Kloster