Åtgärder i den ekologiska äggbranschen har gett goda resultat

 

I slutet av 2016 fick äggbranschen indikationer från Livsmedelsverket kring ökande halter av dioxin- och dioxinlika PCB-halter i ekologiska ägg. Sedan dess har branschen vidtagit kraftfulla åtgärder för att bryta trenden och nu kan man tydligt se effekterna. Enligt de senaste kontrollerna, där kontrollmätningar gjorts på ägg från 60 gårdar, har halterna minskat med 33 procent.  

 

Enligt Livsmedelsverkets kontroller år 2016 låg den genomsnittliga dioxinhalten i ett ekologiskt ägg då på 1,4 pikogram/gram fett, vilket är långt under gränsvärdet som är

5 pikogram. De senaste kontrollmätningarna som branschen har gjort under våren 2018 visar att halterna nu har sänkts till ett snitt på 0,9 pikogram.

 

– VI har analyserat ägg från 60 ekologiska äggproducenter, vilket är cirka 70 procent av samtliga ekologiska äggproducenter i landet, och kan konstatera att trenden är bruten. Jag är mycket glad över att de insatser vi gjort, i form av ett nytt foderprogram, har givit resultat. Men vi har fortfarande ett långsiktigt arbete framför oss och är inte nöjda förrän vi är ännu närmare de konventionella äggens nivåer, säger Axel Lagerfelt, ordförande i branschorganisationen Svenska Ägg.

 

Liten del av det totala dioxinintaget

Livsmedelsverkets stickprov, som branschen fick ta del av i slutet av 2016, visade en tendens till att halterna av dioxiner i ekologiska ägg har ökat mellan 2010 och 2015. Dock låg de uppmätta värdena långt under gränsvärdet och enligt Livsmedelsverket bidrar äggkonsumtionen mycket lite till det totala dioxinintaget hos den vuxna befolkningen (3-7 procent av intaget).

 

– Vi har en mycket god dialog både med Livsmedelsverket, Jordbruksverket och KRAV i den här frågan. Nu vet vi att vi är på rätt spår och därför fortsätter vi vårt långsiktiga arbete med att minimera dioxinhalterna och samtidigt behålla hönans välmående, säger Axel Lagerfelt.

 

Foderprogram med mindre fiskmjöl

Branschens främsta hypotes kring de förhöjda halterna har varit fodersammansättningen, eftersom det är vad som skiljer en ekologisk äggproduktion från en konventionell äggproduktion. I konventionellt hönsfoder tillsätts syntetiska aminosyror för att hönan ska få tillräckligt bra proteinkvalitet för att må bra. I ekologiskt hönsfoder ingår istället fiskmjöl, eftersom regelverket förbjuder de syntetiska aminosyrorna. Fiskmjöl består av torkad och mald fisk som kan innehålla miljögifter såsom dioxiner och dioxinlika PCB:er.

 

När branschen fick vetskap om de förhöjda halterna vidtogs genast åtgärder. I januari 2017 lanserades ett nytt foderprogram för ekologisk äggproduktion, ett så kallat fasfoderprogram, där de olika faserna innehåller olika andel fiskmjöl. Samtidigt som andelen fiskmjöl har minskat har detta kompenserats genom att öka andelen protein från andra proteinkällor.

 

– Att vi, genom att ändra fodersammansättningen, lyckats sänka halterna dioxiner, tar vi som ett bevis för att fiskmjölet är orsaken. Men att ställa om fodret till hönan är lättare sagt än gjort, eftersom det inte finns något optimal ersättning till fiskmjölet i ekologisk produktion. De essentiella aminosyror som finns i fiskmjölet är livsnödvändiga för hönan och svår att hitta i andra råvaror, säger Axel Lagerfelt.

 

Framtida möjliga proteinkällor

Branschens ambition är att sänka halterna dioxiner ytterligare och samtidigt se till att hönan mår bra. Därför pågår ett arbete i samverkan med KRAV för att hitta ett nytt foder för framtiden som kan ersätta fiskmjölet och som innehåller de viktiga aminosyror som hönsen behöver.

 

– Här pågår många spännande studier, både i Sverige och i övriga Europa. Bland annat finns försök här på Vreta Kluster, för att få fram protein från insekter. Likaså finns en spännande pilotanläggning för musselmjölstillverkning på västkusten, berättar Axel Lagerfelt.