Halländskt årsmöte om fjäderfä

Föreningen Halländsk Fjäderfäskötsel har haft årsmöte. Medlemmarna, som var drygt 20 till antalet, möttes upp i Lantmännens lokaler i Falkenberg. Programmet började med att produktchef Bodil Wahlgren och säljaren Anders Olansson från Lantmännen berättade om hönsfoder – hur det ser ut i nuläget och vad som är på gång framöver.

Erik Hult, ny vd på H&N Sweden, redogjorde för senaste nytt i kläckeribranschen. Bland annat berättade Hult att företaget från och med nu tagit över distributionen av Lohmann i Sverige och att H&N Sweden inom kort kommer att byta namn till Lohmann Sverige liksom att man planerar byggnation av ett nytt kläckeri i trakten runt Ljungby och Markaryd.

Därefter lämnades ordet över till Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare på Svenska Ägg, som berättade lite om vad som gjorts och vad som är på gång inom branschen och i organisationen.

Eftermiddagen och kvällen avslutades med sedvanliga årsmötesförhandlingar och efterföljande middag.

Erik Hult, vd på H&N Sweden
Bodil Wahlgren, Lantmännen 

 

 

 

 

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 590 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 0890
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 590 76 Vreta Kloster