Från vänster: Carl Fredrik Graf, Marie Lönneskog Hogstadius, Peter Borring

Landshövding med fokus på ägg

Nyligen genomförde Östergötlands relativt nytillträdde landshövding Carl Fredrik Graf en studieresa genom länet, med fokus på lantbruksföretagande. Bakom initativet stod LRF och regionordförande Peter Borring som tillsammans med landshövdingen samt representanter från både länsstyrelsen och LRF besökte bland andra Malmströms jordbruk och äggproduktion utanför Vadstena. Även växt-, får- och grisföretagare fick besök.

På Broby utanför Vadstena mötte ägarna Thomas och Peter Malmström upp och berättade om verksamheten och passade också på att lyfta några av de utmaningar man som lantbrukare och äggproducent ställs inför. På plats fanns även Svenska Äggs verksamhetsledare Marie Lönneskog Hogstadius som berättade om äggbranschen ur ett nationellt perspektiv.

Östergötlands landshövding Carl Fredrik Graf och äggföretagaren Thomas Malmström. 
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 590 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 0890
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 590 76 Vreta Kloster